Çimento Fabrikası Hammadde Üretim İşleri

•Çimento fabrikalarının genel çalışma şekli, gerekli malzemelerin yeterli oranlarda fırında pişirilmesi, ihtiyaca göre klinker veya çimento olarak piyasaya sürme prensibine dayanmaktadır. Özçiftay olarak çimento fabrikalarının genel ihtiyacı olan hammadde, klinker ve çimento katkıları için gerekli dahili işlemlerin hareketlerini organize etmekteyiz.

•Hammadde işlemleri, fabrikaların üretim sahasında bulunan hammaddelerin çıkarılarak, konkasörlere beslenmesi işlemlerini içermektedir. Bu hareket ilk olarak hammaddenin üzerinde bulunan örtünün veya paleosenlerin önceden öngörülen döküm sahasına kaldırılması, delme ve patlatma işlemleriyle malzemenin hazırlanması, ekskavatör veya loder yardımı ile kamyonlara yüklenmesi, hammadde için hazırlanmış olan stokholün kırıcısına beslenmesi işlemini kapsamaktadır.
•Dahili besleme işlemleri ise, fabrikanın stok sahasına dışarıdan temin etmiş olduğu veya kendi silolarından stokladığı; atık grit, alçı, cüruf, klinker, kalker, marn, petrokok, steamcoal, boksit, demir cevheri, atık, tras gibi katkı malzemelerinin yüklenip, gerekli ünitelerin konkasörlerine nakliyesi ve boşaltım işlemlerini içermektedir.

•Bu genel işlemlerin haricinde stok sahasına gelen ve gerekli konkasörden geçemeyecek ebattaki malzemelerin yüklenip kırıcıda kırılması, stok sahalarının düzenlenmesi, iş güvenliği kapsamında kırıcı bölgesindeki tehlikeli trafiği engellemek için yol projeleri, arazi sınırları etrafında güvenlik yolu, yeni yapılmakta olan tesislerin temel hazırlıkları ve tesis etrafında çevre düzenlemeleri organize edip faaliyete geçirmekteyiz.

Agrega Üretim İşleri

•Kum, çakıl, kırma taş, cüruf gibi çeşitli büyüklükteki taneli malzemelere agrega denir.

•Agregalar bağlayıcılar yardımıyla beton yapımında kullanılır ve betonun yaklaşık %70-75’ini oluşturur. Agregaların özellikleri kendisinden yapılan betonun özelliklerine de aynen yansır. Yani kendi özellikleri iyi olan agrega ile yapılan betonun özellikleri de iyi olur.

•Agregalar, doğada doğal olarak bulundukları gibi iri taş parçalarının konkasör adı verilen taş kırma makinelerinde kırılması sonucunda da elde edilebilirler. Konkasör de elde edilen agreganın irisine kırma taş, incesine kırma kum denir. Kırma taş ve kırma kuma mıcır adı verilir. Çakılın kompasitesi (doluluğu ) 0,65 kırma taşın kompasitesi ise 0,60 dolayındadır.

Dekapaj

•Dekapaj, açık işletme projesine uygun olarak, maden yatağının üzerindeki örtü tabakasının; gevşetilmesi, kazılması, yüklenmesi, taşınması, döküm alanına boşaltılması, serilmesi, dökme alanının projesine göre şekillendirilmesi ve doğal çevreye uygun hale getirilmesi, dökme ve dekapaj alanı basamaklarının ve yollarının su drenajlarının yapılması, düzgün ve bakımlı tutulması gibi çeşitli faaliyetleri kapsayan işlerin tümüdür.

•Dekapaj uygulamaları her ne kadar genel madencilik uygulamalarına kıyasla kolay görünse de gerçekte iyi bir çalışma hazırlık ve muhakeme gerektirmektedir..

•Dekapaj uygulamarı daha çok kömür rezervlerinin işletilmesinde, yol, otoyol ve baraj inşaatlarında bulunan hafriyat işleri için uygulanmaktadır. Özçiftay yukarıda belirtilen sektörlerdeki kapsamlı tecrübesi ve bünyesindeki profesyonel ekibi ile dekapaj uygulamalarında doğru metodu, güvenli ve hızlı bir şekilde kusursuzca uygulamaktadır.

Otoyollar

Alt ve Üst Geçitler

Köprü ve Kavşaklar

Tüneller

Barajlar

Termik Santraller

Alt Yapı ve Boru Hatları

•Özçiftay olarak faaliyetlerimizi sürdürdüğümüz bir diğer iş kolu ise anayol ve raylı sistemler alt yapı çalışmaları, havayolu, baraj ve büyük ölçekli yapı inşaatlarının toprak işleri ve ıslahı ile liman işlerinin taş dolgu işleridir.

•Grubumuz anayol, raylı sistemler, havayolu ve baraj yapılarının inşası ve üst yapı elemanlarının uygulanabilmesi için gerekli olan toprak hareketlerini gerçekleştirmekte, topoğrafyayı belirlenen koordinatlar ve güzergâh üzerinde projesine uygun hale getirmektedir.

•Ele alınan bu alt yapı işlerinde proje konusu olan arazi; kazı, yükleme, taşıma, dolgu, şevlendirme ve gerekli hallerde delme - patlatma işlemlerine tabi tutulmaktadır. Bu işlemler ile milyonlarca metreküplük taş ve toprak kütlesi hareket ettirilip topoğrafyaya son şekli verilmektedir.

Enerji Santralleri

Agrega Tesisleri

Raylı Sistem

Maden Zenginleştirme Tesisleri Kurulması ve İşletilmesi