Kalite Politikamız
Kalite Politikamız
İnşaat ve madencilik sektöründe lider bir kuruluş olmayı hedefleyen Özçiftay A.Ş. , ülke ekonomisine katkıda bulunan, toplumsal sorumlulukların bilincinde, hayatın sürdürülebilirliği için oluşturduğu maden alanlarında çevreye duyarlı bir şirket olarak;

• Teknolojiyi yakından takip ederek ürün ve üretimde kullanmak.
• Müşteri memnuniyetini sürekli kılmak için müşterilerin ihtiyaç ve beklentilerini dikkate almak, ürün teslimini zamanında gerçekleştirmek.
• Her seviyede eğitimli insan kalitesine verdiği önemle çalışanlarına gerekli eğitim programlarını hazırlamak ve uygulamak.

Çevre Politikamız

• Proje üretim konusunda uzman ekibi, çözüm ortakları ve taşeronları ile çevre değerlerinin korunmasında dünya standartlarını uygulamak.
• Tüm uygulama faaliyetlerini, oluşabilecek çevre kirliliğini önleyecek şekilde planlamak ve bu yönde gerekli kaynakları kullanmak.
• Gelecek kuşaklara doğal ve yaşanılası yaşam alanları oluşturmak için etkin bir şekilde çalışmak.

İletisim Politikamız
İletişim yüzyılı olarak nitelendirebileceğimiz içinde bulunduğumuz yüzyılda, insanların sizi ne kadar ve nasıl tanıdığı oldukça önemlidir. Özçiftay A.Ş. bu önem doğrultusunda yaptığı her başarılı çalışmanın ardından uygun tanıtım materyallerini etkili bir biçimde kullanmakta ve çalışmalarından kamuyu haberdar etmektedir. Yürütmüş olduğu sosyal sorumluluk kampanyalarında da medya ile iş birliği içresinde olan firma, gerçekleştirdiği başarılı projeler ile anılmaktan mutluluk duymaktadır.

İstihdam Politikamız
Özçiftay A.Ş.’nin istihdam politikası yöreyi kalkındırma önceliğiyle belirlenmiştir. Yeni personel alımlarında inşaat veya maden sahası yakınındaki köylerden başlayan bir süreç yürütülmektedir. Buna göre ihtiyaç duyulan personelin özellikleri belirlendikten sonra öncelikle madene sınır komşuluğu olan köylerden daha sonra ise diğer civar köylerden adaylar değerlendirilmektedir. Uygun adayın bulunamaması halinde sırasıyla bağlı olunan ilçe, il ve Türkiye'den adaylar incelenmektedir.

Halkla İlişkiler Politikamız
Özçiftay A.Ş.’nin tüm Türkiye'de bina, altyapı ve aktif maden arama programı mevcut olup, uluslararası standartlara göre Türkiye'nin önde gelen inşaat ve madencilik firmalarından biri olarak amacı, bilinen en iyi teknolojiyi kullanarak içinde bulunduğu sektörlerin gelişmesine ve Türk ekonomisine katkıda bulunmaktır.

Güven ve karşılıklı kazanımlara dayanan ilişkiler kurulmasının Özçiftay İnşaat'ın ticari başarısı için önemli olduğu inancını taşımaktayız. Özçiftay İnşaat’ın tercih edilen ticari ortak olması için yükümlülüğümüz bütün ilişkilerimizde karşılıklı kazanımlar yaratmaktadır.

Bunu aşağıdaki hususları dikkate alarak uygulamaktayız: Beraber çalıştığımız toplumların bütün üyelerinin ihtiyaçlarına ve isteklerine saygı ve anlayış göstermek; Faaliyetlerimizi birlikte çalıştığımız toplumların fayda sağlayacakları şekilde yürütmek; İçinde çalıştığımız toplumların sorumlu birer üyesi gibi davranmak; Bireylerin değerlerine, görüşlerine ve haklarına saygı göstermek.