1- AYDINLATMA METNİ KURUM DIŞI


2- KAMERALAR İÇİN AYDINLATMA METNİ


3- BAŞVURU FORMU


4- KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI


5- ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI


6- KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI VE İMHA EDİLMESİ POLİTİKASI